Kullanılması gereken enerji kimlik belgesinin yararları nelerdir?

0
325
Kullanılması gereken enerji kimlik belgesinin yararları nelerdir?
Kullanılması gereken enerji kimlik belgesinin yararları nelerdir?

Kullanılması gereken enerji kimlik belgesinin yapıları nelerdir?

Daireler, Oteller Ofisler ve fabrikalar Okullar ve alışveriş merkezleri. enerji kimlik belgesi Enerji kimlik belgesi 10 yıl boyunca geçerlidir. Dairenin enerji kimlik belgesini almanın amacı çevreye katkıda bulunmak ve enerji tasarrufu sağlamaktır.

Enerji kimlik belgesi olarak alınamayan yapılar nelerdir?

Sanayi sektöründe, kullanım alanı 50 m2’nin altında olan üretim tesisleri, bina ve binalar, soğutulması gerekmeyen ısıtma, depolama, depolama ve ahır yapılarında Seralar, Atölyeler ve enerji kimlik belgesi gerekmemektedir.

Apartman Enerji Kimlik Belgesi Uygulamaları

Apartman Dairesi Enerji Kimlik Belgesi için mühendislik firmasına başvuran mülk sahipleri, binanın lisans sertifikası ile birlikte ısı yalıtım raporuna ve elektrik projesine sahip olmalıdır. Talep edilecek farklı detaylar hakkında bilgi edinmek için mühendislik firmalarıyla irtibata geçin. Sera gazı emisyonu ölçümü, apartman enerji kimlik belgesi alındığında ölçülür. enerji kimlik belgesi vermeye yetkili firmalar Sera gazı emisyonu ile atmosfere yayılan karbon dioksit miktarı hesaplanır. Dairede tüketilen enerjinin yaydığı karbondioksit miktarı, sera gazı emisyon ölçümü kullanılarak kolayca hesaplanabilir. Ayrıca, dairenin doğal kaynaklardan ne kadar yararlanabileceği de araştırılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu olduğu için, bu kaynaklardan nasıl yararlanılabileceği belirlenmelidir. Enerji kimlik belgesini hazırlarken apartmanın tüm bölümleri dikkate alınmalıdır. Hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmamalıdır. Bu hatalar projenin hazırlanmasından sorumlu tutulmaktadır. Bununla birlikte, dairenin bazı bölümleri için özel enerji kimlik belgeleri hazırlanabilir.

Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji tanımlama belgesi, enerji tüketen ürünlerin daha az enerji ile alınmasını ve enerji açığının ortadan kaldırılmasını ve enerji açığının ortadan kaldırılmasını sağlamak için tasarlanmış bir belgedir. Diğer bir deyişle, binanın enerji tasarrufu seviyesi belirlenir ve bu önlemin kapsamı binanın enerji kimlik belgesi belgesinin miktarına göre belirlenir.

Enerji Kimlik Belgesi Yükümlülüğü

18.04.2007 tarihli ve 5627 sayılı Kanun uyarınca enerjinin etkin kullanımı, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki maliyetinin düşürülmesi ve enerji kaynaklarının ve enerji kullanımının etkinliğinin arttırılması amacıyla yürürlüğe girmiştir. ortamı.enerji kimlik belgesi fiyat Ancak, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra bina ruhsatı bulunan binalar yeni bina olarak kabul edilmiş ve bu tarihten önce bina ruhsatı bulunan binalar mevcut bina olarak kabul edilmiştir. . 01 Ocak 2011’den sonra, binaların doluluk ruhsatı alma aşamasında enerji kimlik belgesi vermeleri zorunludur. Aksi takdirde, yeniden yerleşim lisansı alınamaz. Başka bir deyişle, enerji kimliği belgesi bu bağlamda zorunlu hale gelmiştir ve binaları enerji için kontrol etmek gerekli hale gelmiştir. Yine mevcut bir binanız var ve 1 Ocak 2011’den önce bir bina inşa ettiniz, bu binalar için 18.04.2007 tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi almak zorunludur. Alış ve satış yaparken bu kimlik belgesine sahip olmak da gereklidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here